Tuyển Dụng Kỹ Sư

Công ty: Công ty CPXD Cầu Lào Cai

Vị trí: Kỹ sư Giao thông

Mức lương: Thỏa thuận

Số lượng tuyển: 03

Liên hệ: 090.345.9379

 


Tuyển dụng lái máy công trình

Công ty: Công ty CPXD Cầu Lào Cai

Vị trí: Công nhân lái máy xúc

Mức lương: Thỏa thuận

Số lượng tuyển: 03

Liên hệ: 090.345.9379

 


Tuyển Dụng Công nhân xây dựng

Công ty: Công ty CPXD Cầu Lào Cai

Vị trí: Công nhân: cơ khí

Mức lương: Thỏa thuận

Số lượng tuyển: 10

Liên hệ: 090.345.9379