Về công ty CP xây dựng Cầu Lào Cai

Về Công ty CP xây dựng Cầu Lào Cai

Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển:

Công ty CPXD Cầu Lào Cai ngày nay thực chất đã được hình thành và phát triển từ Đội cầu Lào Cai, thành lập năm 1971 có trụ sở đóng tại km 4 đường đi Bát Xát thuộc thị xã Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Năm 1976 cùng với việc hợp nhất 3 tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Nghĩa Lộ, Đội Cầu Lào Cai đổi tên thành Đội Cầu Hoành Liên Sơn.

  Năm 1984 Đội Cầu Hoàng Liên Sơn nâng cấp thành Công ty xây dựng Cầu Hoàng Liên Sơn, với Ngành nghề xây dựng cầu, đường giao thông và chuyển trụ sở về đóng tại thị xã Yên Bái – tỉnh Hoàng Liên Sơn.

  Tháng 10/1991, tỉnh Lào Cai được tái lập, theo quyết định của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai, Công ty Xây dựng Cầu Hoàng Liên Sơn một lần nữa lại chuyển toàn bộ về tỉnh Lào Cai với tên gọi là Công ty xây dựng Cầu Lào Cai.

  Năm 2002 Công ty xây dựng Cầu Lào Cai đã tiến hành cổ phần hóa doanh nghiệp và UBND tỉnh Lào Cai đã có quyết định số 2260/QĐ-UB ngày 4/9/2002 chuyển DNNN Công ty xây dựng Cầu Lào Cai thành Công ty Cổ phần xây dựng Cầu Lào Cai. Ngày 12/9/2002 Sở Kế Hoạch và đầu tư tỉnh Lào Cai đã cấp phép đăng kí kinh doanh cho Công ty CPXD Cầu Lào Cai số 12.03000005 và cấp lại lần 2 vào ngày 15/3/2005 với ngành nghề kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 5300208216 đăng ký thay đổi ngày 13/05/2020.

  -Xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, cấp nước sinh hoạt, điện năng có cấp điện áp đến 35KV.

  -Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng.

  -Kinh doanh xăng dầu, vật tư thiết bị, phụ tùng cho thi công xây dựng.

  -Vận tải hàng hóa bằng ô tô.

  -Dịch vụ kĩ thuật phá nổ mìn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *